Accreditatie / erkenning / BTW


ZIN! trainingen is ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Hierdoor zijn onze opleiding en nascholingen vrijgesteld van BTW.

 

Onze opleiding en nascholingen zijn getoetst en geaccrediteerd door Stichting Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO) en door GAT Register Opleidingen (GRO)

 

De opleiding en nascholingen zijn erkend door diverse beroepsverenigingen. Bij de informatie over de opleiding en nascholingen staat vermeld door welke beroepsverenigingen de betreffende scholing is erkend.

 

CAT, Collectief Alternatieve Therapeuten

 

GRO, GAT Register Opleidingen

 

LVNG,  Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen

  

VIV, Vereniging Integrale Vitaliteitskunde

 

VBAG, Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen