Accreditatie / erkenning / BTW


ZIN! trainingen is ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Hierdoor zijn onze opleiding en nascholingen vrijgesteld van BTW.

 

Onze opleiding is getoetst en geaccrediteerd door  GAT Register Opleidingen (GRO). Hierdoor heb je de mogelijkheid om je als Energetisch Therapeut aan te sluiten bij de beroepsvereniging CAT. Dit kan zelfs al tijdens de opleiding middels een student lidmaatschap.

 

CAT, Collectief Alternatieve Therapeuten

 

GRO, GAT Register Opleidingen