psychosociale basiskennis


Krijn Koetsveld

Krijn Koetsveld doceert al vele jaren met veel passie Psychosociale Basiskennis. Zijn presentatie van de lesstof is interactief en een actieve deelname van de cursisten wordt dan ook gestimuleerd. Middels voorbeelden uit de eigen praktijk maakt hij de lesstof toegankelijk voor de deelnemers. Herkenning van de praktijk aangevuld met theoretische wetenschap maken dat de lesstof toegankelijk en makkelijker opneembaar is.

Krijn geeft ook les aan PLATO conforme opleidingen PSBK .

Depressie:  

Inzicht in en therapie voor de onbewuste overtuigingen die tot depressie kunnen leiden

 

Depressie is in de hele westerse wereld een toenemend probleem. Het is al bijna 'volksziekte nummer 1'. En dus wordt er massaal antidepressiva geslikt. Dat wordt door Corona alleen nog maar erger.

Doordat depressie lange tijd gezien is als een uitsluitend biochemische afwijking of ziekte, is er weinig aandacht voor de invloed van andere factoren bij het ontstaan van depressie. Veel mensen denken nog dat ze zelf niet of nauwelijks iets aan depressie kunnen doen. Men weet vaak niet dat bepaalde patronen in zijn/haar eigen levensstijl depressie in de hand werken, laat staan dat men weet hoe je die om kan buigen.

 

Dit is de kern van deze bijscholing: als je als therapeut de signalen van depressie tijdig kan herkennen en de cliënt kan begeleiden in het zelfstandig wijzigen van zijn/haar levensstijl, kunnen de meeste mensen in relatief korte tijd hun psychische klachten te boven komen en wordt de route naar depressie omgebogen naar een meer gezonde leefstijl, waardoor je effectiever en gelukkiger wordt. 

 

We bespreken depressie vanuit de nieuwste, multidisciplinaire inzichten van de biochemie, psychologie, neuropsychologie, psychiatrie, sociologie en de betekenisleer. Vanuit de samenhang van deze invalshoeken ontstaat een eenduidige visie die al deze aspecten omvat. Dit is de basis voor een gerichte, persoonlijke begeleiding van de cliënt.

We ruimen voldoende tijd in om de praktijk van de begeleiding te bespreken en te oefenen, zodat er een integratie ontstaat van theorie en praktijk. Zó, dat het gemakkelijk te combineren is met de methoden die je als therapeut in je complementaire praktijk gebruikt. 

 

Datum:       19 november 2021

Lestijden:  9.30 - 16.00 uur

Kosten:      € 107 / € 89,-

Lokatie:    Het leopoldskerkje in Meerssen (minmaal 10 deelnemers) óf online in je eigen huiskamer. 

 

Als de scholing wegens de Corona maatregelen niet door kan gaan en je deze niet online wenst te volgen ontvang je het reeds betaalde cursusgeld volledige retour.

 

Deze dag is toegankelijk voor therapeuten en voor een ieder die interesse heeft in deze materie. Er wordt geen examen afgenomen maar de gehele dag aanwezig zijn en actief deelnemen zijn een vereiste voor het verkrijgen van een certificaat. 

 

Alle door ZIN! aangeboden scholingen zijn op HBO-niveau.

Deze scholing is geaccrediteerd door  KTNO en inmiddels erkend door CAT, VBAG, NVST en VIV.

Staat jouw beroepsvereniging hier nog niet bij? Neem dan contact op met hen en vraag onder vermelding van het KTNO nummer K11920 of zij deze scholing erkennen.

 

Als je als psychosociaal werkende bent geregistreerd dan erkennen CAT en VBAG deze scholing als PSBK, anders worden de punten als vakgerichte scholing toegekend.

 

Actie bij ZIN!: neem een introducé* mee voor deze fysieke of online scholing en betaal zelf  € 87,- of € 79,-.  Op deze wijze willen wij graag meer therapeuten kennis laten maken met onze geaccrediteerde scholingen. Jouw introducé* vermeld jouw naam en e-mailadres op zijn/haar inschrijfformulier en wij nemen contact op met jou. Deze actie is geldig t/m 2021 op MBK, PSBK en Dementie.

 

*een introducé  heeft uiteraard niet eerder een geaccrediteerde nascholing bij ZIN! gevolgd maar maakt door jou kennis met ons.